2015-05-26

Rekordmånga småföretag exporterar till tillväxtmarknader

Under fjolåret ökade antalet med 15 procent, enligt siffor från SCB som EKN beställt. Trenden håller i sig och det är andra året i rad som antalet är rekordhögt

– Ökningen det sista året är markant, vilket är ett glädjebesked för svensk export, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.

På tre år har antalet småföretag med export till tillväxtmarknader ökat med 30 procent. Efter att utvecklingen i det närmare stått still under flera år, vände trenden uppåt år 2012. Nu pekar allt på att trenden håller i sig – och det med råge. 1519 fler småföretag exporterade under fjolåret till tillväxtmarknader, jämfört med året innan.

Liksom under 2013 är det främst de minsta företagen, mikroföretagen, med mindre än tio anställda, som söker sig ut på tillväxtmarknader. De ökade med 18 procent under fjolåret.

– Många mikroföretag ser hela världen som en potentiell marknad. Jag hoppas att ännu fler ska inspireras till att söka sig utanför de traditionella exportmarknaderna i Europa, säger Carl-Johan Karlsson.

Värdet på småföretagens export till tillväxtmarknader ökade förra året 8,4 procent till 23,2 miljarder kronor. 

 – Det betyder mycket för svensk export att små företag vågar satsa på marknader med stor tillväxtpotential. De har goda chanser att på lite sikt växa sig riktigt stora, säger Carl-Johan Karlsson.

Störst ökning i antal företag stod Västerbottens län för (47 procent). Därefter följde Västernorrland (26 procent) respektive Gävleborg (25 procent).

 

Tabell 1. Antal småföretag med export till tillväxtmarknader fördelat på län och år

 

                                           2013              2014              Förändring

Västerbotten                        116                170                47%

Västernorrland                     116                146                26%

Gävleborg                            162                203                25%

Halland                                383                471                23%

Blekinge                                85                 102                20%

Stockholm                           3 002              3 579              19%

Örebro                                  228                262                15%

Västmanland                       199                229                15%

Kalmar                                177                201                14%

Kronoberg                           204                228                12%

Skåne                               1 491              1670              12%

Västra Götaland                 2 214              2489              12%

Uppsala                               252                279                11%

Jönköping                           511                564                10%

Värmland                            208                228                10%

Östergötland                        336                366                9%

Södermanland                     200                216                8%

Jämtland                              77                  83                  8%

Dalarna                               186                191                3%

Gotland                               25                  24                  0%

Norrbotten                           107                103                -4%

Uppgift saknas                     30                  28                 

Ej svenskt hemortslän*        12                    8                   

Totalt                                 10 321            11 840            15%

 Källa: SCB (Statistiska centralbyrån)

Småföretag: 0- 49 anställda.

 

*) Utrikeshandelsstatistik är, i de fall företaget har fler än ett arbetsställe, svår att regionalt placera. Exempelvis kan export eller import komma från en del av ett företag men registreras på dess huvudkontor beläget någon annanstans.

 Tabell 2. Totalt antal småföretag med export till tillväxtmarknader 2009-2014

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mikroföretag

5851

5939

5692

6049

6752

7988

Småföretag

3370

3355

3352

3376

3569

3852

Summa

9221

9294

9044

9425

10321

11840

 

 

 


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/