2017-02-14 Pressmeddelande

Högre risk i Tunisien

Utdragen demokratiseringsprocess och terrorattentat mot turismsektorn har försämrat Tunisiens ekonomi. EKN nedgraderar landet från landriskklass 4 till 5, högre risk.

– Både statsfinanserna och betalningsbalansen har försämrats för Tunisien under de senaste åren, säger Victor Carstenius, landanalytiker på EKN. Både offentlig och utländsk skuldsättning fortsätter att stiga. 

– Det som talar för Tunisien på längre sikt är de reformer, exempelvis vad gäller skatter, arbetsmarknad och korruptionsbekämpning, som landet genomför under det pågående IMF-programmet, samt en fortsatt politisk demokratisering och stabilisering.

EKN:s utestående garantiengagemang för export till Tunisien uppgår till omkring 120 miljoner kronor och består främst av export inom transport och telekom.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/