Ledning

Anna-Karin Jatko

Generaldirektör
Fotograf: Lars Clason

Anna-Karin Jatko

Generaldirektör
Fotograf: Lars Clason

Tomas Duffy

Affärsområdeschef
Stora företag
Fotograf: Liza Simonsson

Tomas Duffy

Affärsområdeschef
Stora företag
Fotograf: Liza Simonsson

Carl-Johan Karlsson

Affärsområdeschef
Små och medelstora företag
Fotograf: Lars Clason

Carl-Johan Karlsson

Affärsområdeschef
Små och medelstora företag
Fotograf: Lars Clason

Stefan Karlsson

Chefsanalytiker
Fotograf: Gustav Lindh

Stefan Karlsson

Chefsanalytiker
Fotograf: Gustav Lindh

Beatrice Arnesson

Kommunikationschef
Fotograf: Liza Simonsson

Beatrice Arnesson

Kommunikationschef
Fotograf: Liza Simonsson