Garantier som öppnar dörrar till nya marknader

Det blir lättare för exporterande företag att få finansiering när EKN är med och delar betalningsrisken. Därmed ökar affärsmöjligheterna för exportörerna. EKN garanterar både varu- och tjänsteexport och såväl små som stora affärer.

Det finns många olika risker som kan uppstå i en exportaffär. Här kan du läsa om våra tre mest efterfrågade garantier och vad de omfattar.

Garanti för utebliven betalning i leverantörskrediter

  • För krediter på högst 12 månader – Garanti för kundfordringar.
  • För längre krediter – Fordringsförlustgaranti.

Motgaranti

  • För kontraktsgarantier, exempelvis förskottsgaranti.
  • Används av utställande banker för att dela regressrisken på leverantören.
  • Även underleverantörer till exporterande företag kan använda denna garanti.

Rörelsekreditgaranti

  • Delar bankens risk i lån, checkkredit och övertrasseringsrätt som finansierar exporten hos små och medelstora företag.
  • Även underleverantör till exporterande företag kan använda denna garanti.

Övriga garantier

EKN har även garantier för bankers bekräftade remburser, diskonterade växlar och lån till köparen i en exportaffär. Exporterande företag kan försäkra risken för avbeställning och för otillbörligt utnyttjande av kontraktsgaranti. Vi har även en garanti för investeringar i utlandet.