Ansvarsfulla affärer

EKN vill främja ansvarsfullt företagande. Den hänsyn som EKN tar i sin garantigivning omfattar miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, motverkande av korruption och skatteflykt samt främjande av hållbar långivning till fattiga länder.

EKN för kontinuerligt samtal med några av de största exportföretagen i Sverige och frivilligorganisationer om hur vi kan fortsätta att driva på en hållbar global utveckling och ansvarsfullt företagande där exportprodukten används.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur EKN:s hållbarhetsarbete går till i praktiken, affärer med potentiellt stor miljö- och social påverkan, vilka ramverk som gäller samt vanliga frågor och svar.

Nya rekommendationer kring antikorruption

Under våren 2019 tog OECD beslut om nya och tuffare rekommendationer kring antikorruption i samband med statlig exportfinansiering. EKN och Sverige har varit pådrivande i förhandlingarna.

Läs mer

kontakter

karin.wessman@ekn.se

eva.kullberg.tideman@ekn.se

Dokument

EKN:s hållbarhetspolicy 2020
Regleringsbrev 2020
Regleringsbrev 2019
EKN:s Agenda 2030 rapport för 2018 2018
Redovisning miljöledningsarbete 2018