CMPC Celulose Riograndense Guaíba 2, pappersmassabruk i Brasilien

Utbyggnaden kommer ge ytterligare produktionskapacitet på 1,3 miljoner årston pappersmassa. Råvaran är eukalyptus från befintliga plantager och utbyggnaden sker på nuvarande fabriksområde med hjälp av framför allt lokal arbetskraft.

Projektet innefattar:

  • Utbyggnad av ett befintligt massabruk i Guaíba i delstaten Rio Grande do Sul, Brasilien (Guaíba 2).
  • Tillhörande kraftledning, tillfartsvägar, inköp av plantager samt utbyggnad av hamn.

Utbyggnaden kommer ge ytterligare produktionskapacitet på 1,3 miljoner årston pappersmassa. Råvaran är eukalyptus från befintliga plantager och utbyggnaden sker på nuvarande fabriksområde med hjälp av framför allt lokal arbetskraft.

Bruket ligger i ett tätbebyggt område. Buller till omgivningen kommer ligga på dagens nivåer, vilket uppfyller brasiliansk lagstiftning men sannolikt inte internationell standard. Köparen är ålagd att undersöka möjligheterna för att reducera buller till omgivningen.

Affären är A-klassad och ytterligare information om affärens miljö- och sociala påverkan, EKN:s bedömning samt hållbarhetsvillkor återfinns i pdf-dokumenten på denna sida:

  1. EKN Summary of the E&S review CMPC Guaíba 2.
  2. Environmental and Social Due Diligence Report CMPC Guaíba 2 Project, Environ.
  3. Environmental and Social Action Plan CMPC Guaíba, 13 11 13.

Publicerat på EKN:s hemsida 2013-11-20. Synpunkter på affären kan lämnas inom 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Dokument

EKN Summary of the E&S review CMPC Guaíba 2 2013
Environmental and Social Due Diligence Report CMPC Guaíba 2 Project 2013
Environmental and Social Action Plan CMPC Guaíba (13 11 13) 2013