För köpare i svenska exportaffärer

Även köparen i en affär kan dra nytta av en EKN-garanti. Med garantin är det lättare att få finansiering. En exportkredit diversifierar också ditt företags låneportfölj och minskar användningen av de kreditlimiter du har i din bank.

Exportören, eller en bank som finansierar en svensk exportaffär, är sökande och garantitagare i en EKN-garanti. Garantin underlättar finansiering och gör det möjligt för exportören att erbjuda bättre kreditvillkor. Både ett svenskt företag och ett icke-svenskt företag kan vara exportören i en transaktion garanterad av EKN. Förutsättningen är att exportaffären är direkt eller indirekt relaterad till svensk export och att den medför en svensk samhällsekonomisk nytta.

Banker som finansierar större svenska exportaffärer med ett lån till köparen, en så kallad köparkredit, kan vända sig till statligt ägda Svensk Exportkredit, SEK, för attraktiv finansiering.

Dokumentation som behövs

Det finns ett antal saker som du som köpare kan göra för att påskynda handläggningen av en ansökan om EKN-garanti. Ett exempel är att förse exportören med all nödvändig dokumentation tidigt i affärsprocessen. Detta är särskilt viktigt när det gäller finansiell information, ägarstruktur, och i förekommande fall, information om miljö- och sociala risker eller omständigheter. Du kan även skicka denna information direkt till EKN.

För ytterligare information, se de broschyrer som finns på engelska, spanska, portugisiska, ryska och kinesiska, eller kontakta oss.

kontakt

oscar.entrambasaguas@ekn.se

Dokument

The Swedish Export Credit System 2019
International financing EKN guarantees English 2016
International financing EKN guarantees Spanish 2016
International financing EKN guarantees Chinese 2016
International financing EKN guarantees Russian 2016
International financing EKN guarantees Portugese 2016