Garantierna fortsätter att öka

DELÅRSRAPPORT JANUARI-APRIL 2019
Det råder ett högt tryck i verksamheten. EKN ställde ut fler nya garantier och fler garantiutfästelser än under första tertialet föregående år.

Garantivolymen har ökat med 19 procent och utfästelsevolymen
med 21 procent. Antalet små och medelstora företag som använder EKN fortsätter att öka.

EKN utfärdade garantier till ett värde av 23,2 miljarder kronor (19,5 miljarder kronor). Garantigivningen ligger på en högre nivå och förklaras delvis av en enskilt mycket stor affär. Även garantiutfästelser har ökat, i antal och volym. För första gången någonsin ställde EKN ut en utfästelse för export till Surinam. I affären ingår flera svenska företag inom jordbrukssektorn som underleverantörer med ett svenskt företag som samordnare.

Delårsrapport 2019 - jan -april

Ladda ner som pdf

Läs pressmeddelande

Perioden i korthet

  • EKN utfärdade garantier till ett värde av 23,2 miljarder kronor (19,5 miljarder kronor).
  • Antalet affärer som EKN garanterade är högre än föregående år. Under perioden ställde EKN ut garantier i 890 nya affärer (814 nya affärer).
  • Skadereserveringarna har ökat för en tidigare känd större telekomaffär i Indien. En ny större skadeaffär har tillkommit och gäller ett gruvprojekt i Armenien.
  • En återvinning på 109 miljoner kronor har gjorts i en bussaffär till Chile.
  • Periodens resultat uppgick till 452 miljoner kronor (480 miljoner kronor). Minskningen beror främst på lägre upplösning av avsättningar för skador under perioden.
Nya affärer och resultat

jan-april 2019

 jan-april 2018

Nya garantiutfästelser, mkr

18 513

15 293

Nya garantiutfästelser, antal

771

690

Nya affärer, garantivolym, mkr

23 232

19 547

Nya affärer, antal

890

814

Skadeutbetalningar, mkr

625

656

Resultat, mkr

452

480

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat (mkr)

 2019-04-30

 2018-12-31

Utestående garantiutfästelser, mkr

87 305

 94 769

Utestående garantier, mkr

208 095

193 295

Eget kapital

24 315 23 863

Tertialrapportering

EKN har från och med januari 2017 övergått från kvartals- till tertialrapportering.

Finansiell information

Delårsrapport januari - april 2019 2019
Årsredovisning 2018
Delårsrapport januari - augusti 2018
Delårsrapport januari-april 2018
Årsredovisning 2017
Delårsrapport januari-augusti 2017
Delårsrapport januari-april 2017
Årsredovisning 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Delårsrapport januari-mars 2015
Årsredovisning 2014
Delårsrapport januari-september 2014
Delårsrapport januari-juni 2014
Delårsrapport januari-mars 2014
Årsredovisning 2013
Delårsrapport januari-september 2013
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-mars 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009